Yasmina Violeta

Eyes brown
Hair dark-brown
Age 12
Size 10
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency
Yasmina Violeta fashion model kim dawson agency