Valentina Giraldo

Eyes blue
Hair brown
Age 8
Size 7/8
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Valentina Giraldo print model kim dawson agency
Valentina Giraldo print model kim dawson agency
Valentina Giraldo print model kim dawson agency
Valentina Giraldo print model kim dawson agency