Sophia Patel

Eyes brown
Hair black
Age 10
Size 8/10
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Sophia Patel print model kim dawson agency
Sophia Patel print model kim dawson agency
Sophia Patel print model kim dawson agency
Sophia Patel print model kim dawson agency
Sophia Patel print model kim dawson agency
Sophia Patel print model kim dawson agency
Sophia Patel print model kim dawson agency