Pasha Ali

Eyes brown
Hair dark-brown
Age 5
Size 4/5
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Pasha Ali print model kim dawson agency
Pasha Ali print model kim dawson agency
Pasha Ali print model kim dawson agency
Pasha Ali print model kim dawson agency