Josephine Wednesday

Eyes brown
Hair dark-brown
Age 10
Size 8/10
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Josephine Wednesday fashion model kim dawson agency
Josephine Wednesday fashion model kim dawson agency
Josephine Wednesday fashion model kim dawson agency
Josephine Wednesday fashion model kim dawson agency
Josephine Wednesday fashion model kim dawson agency
Josephine Wednesday fashion model kim dawson agency