Gavin Strange

Eyes green
Hair dark-blonde
Age 12
Size 10/12
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Gavin Strange print model kim dawson agency
Gavin Strange print model kim dawson agency
Gavin Strange print model kim dawson agency
Gavin Strange print model kim dawson agency
Gavin Strange print model kim dawson agency
Gavin Strange print model kim dawson agency
Gavin Strange print model kim dawson agency