Elise Faber

Eyes brown
Hair dark-brown
Age 10
Size 7/8
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Elise Faber fashion model kim dawson agency
Elise Faber fashion model kim dawson agency
Elise Faber fashion model kim dawson agency
Elise Faber fashion model kim dawson agency
Elise Faber fashion model kim dawson agency
Elise Faber fashion model kim dawson agency