Camilla Oppedisano

Eyes brown
Hair light-brown
Age 4
Size 3/4
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Camilla Oppedisano print model kim dawson agency
Camilla Oppedisano print model kim dawson agency
Camilla Oppedisano print model kim dawson agency
Camilla Oppedisano print model kim dawson agency
Camilla Oppedisano print model kim dawson agency
Camilla Oppedisano print model kim dawson agency