Brandon Lakis

Eyes brown
Hair dark-brown
Age 9
Size 10
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency
Brandon Lakis fashion model kim dawson agency