Betty Lee

Eyes brown
Hair black
Age 5
Size 4/5
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Betty Lee print model kim dawson agency
Betty Lee print model kim dawson agency
Betty Lee print model kim dawson agency
Betty Lee print model kim dawson agency