Ari Shih

Eyes brown
Hair dark-brown
Age 8
Size 6/7
Model Options
Portfolio Icon
Portfolio Grid Icon
Ari Shih print model kim dawson agency
Ari Shih print model kim dawson agency
Ari Shih print model kim dawson agency
Ari Shih print model kim dawson agency
Ari Shih print model kim dawson agency